Trang web chính thức của bet 365 com (Việt Nam)

thumb

Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại doanh nghiệp khác

30/05/2024

thumb

Công bố thông tin việc tổ chức họp và đường dẫn đến tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

24/05/2024

thumb

HỒ SƠ ĐHĐCĐ LẦN THỨ XVII NĂM 2024

24/05/2024

thumb

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

27/04/2024

thumb

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

26/04/2024

thumb

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

29/03/2024

thumb

Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc điều hành – Ông Hoàng Phương Lâm

25/03/2024

thumb

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

29/01/2024

thumb

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

02/01/2024

thumb

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

17/11/2023

thumb

Quyết định ký kết Hợp đồng thi công Gói thầu số 5.10 "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách” - Cảng hàng không quốc tế Long Thành

29/08/2023

thumb

Quyết định ký kết Hợp đồng thi công gói thầu số 12 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách T3” – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

15/08/2023